Türkiye’de komşulara güven 1 yılda yüzde 11,1 arttı!

Türkiye’de komşulara güven 1 yılda yüzde 11,1 arttı!

Areda Survey’in komşuluk ilişkilerine yönelik düzenlediği araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,9’u komşularına güveniyor ...

Areda Survey’in komşuluk ilişkilerine yönelik düzenlediği araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,9’u komşularına güveniyor.

Günümüzde komşuluk ilişkilerini Türk toplumunun nasıl değerlendirdiğini ortaya koymak amacıyla Areda Survey’in yaptığı araştırmada katılımcılara “Komşularınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 51,9’u güvenirim, yüzde 14,5’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 33,7’si ise güvenmem yanıtını verdi. Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 40,8’i güvenirim, yüzde 15,5’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 43,8’i güvenmem cevabını vermişti. 

KOMŞULARIN YÜZDE 51,7’Sİ BİRBİRİNİ TANIYOR!

Katılımcılara yöneltilen “Komşularınızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,7’si çoğunu tanır ve bilirim, yüzde 43,3’ü bazılarını tanır ve bilirim, yüzde 5’i hemen hemen kimseyi tanımam ve bilmem cevabını verdi. Aynı soruya 2021 yılında katılımcıların yüzde 45,1’i çoğunu tanır ve bilirim, yüzde 47,4’ü bazılarını tanır ve bilirim, yüzde 7,5’i hemen hemen kimseyi tanımam ve bilmem yatını vermişti. 

TÜRKİYE’DE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ!

Araştırma bulgularına göre komşusuyla sürekli olarak gidip gelenlerin oranı yüzde 16,7 iken arada bir gidip gelenlerin oranı ise yüzde 51 oldu. Katılımcıların yüzde 32,3’ü herhangi bir komşusuyla karşılıklı ziyaretlerde bulunmadığını belirtti. 
Araştırma verilere göre Türk halkı komşularını tanıyor, onlara güveniyor, önemli günlerde bir araya geliyor ancak eskisi kadar ilişkilerin güçlü olmadığını belirtiyor. Türkiye’de reel komşuluk ilişkileri ile ilgili durumu tespit etmek için “Türkiye’de komşuluk ilişkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye soru yönlendirildiğinde ise katılımcıların yüzde 27’si komşuları ile ilişkisinin bulunmadığını, yüzde 13,7’si her şeye rağmen komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu, yüzde 59,3’ü komşuluk ilişkisinin eskisi kadar güçlü olmadığını belirtti.  

Metodoloji :

Bu araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Kategoriler
Etiketler
Yazıyı Beğendiyseniz Paylaşın

Yorumlar