Keşfedilmemiş modern erkek bebek isim isimleri 2022

Keşfedilmemiş modern erkek bebek isim isimleri 2022

En güzel, en modern ve birbirinden farklı, değişik ve keşfedilmemiş erkek bebek isimlerini sizler için bir araya getirdik. İsimler arasında ...

En güzel, en modern ve birbirinden farklı, değişik ve keşfedilmemiş erkek bebek isimlerini sizler için bir araya getirdik. İsimler arasında Türkiye’de en çok kullanılan isimler olduğu kadar, ilk defa duyacağınız duyulmamış ilginç, yeni ve dini (İslami) isimler olabilir. İşte keşfedilmemiş modern erkek bebek isim isimleri 2022

Anne ve baba olmanın en eğlenceli ve heyecanlı kısmı bebeklerine isim verme kısmıdır. Her anne ve baba adayı en güzel ismi bebeklerine vermek isterken bu doğrultuda araştırmalarına başladılar. En güzel kız bebek isimleri, en güzel erkek bebek isimleri şeklinde genel bir araştırma yapan anne baba adayları aynı zamanda en değişik ve anlamı güzel isimleri de bebeklerine vermek istiyor. İsim tercihlerine göz atan anne ve baba adayları son kararı ise ismin anlamını öğrendikten sonra veriyor. Nadir bulunan, modern, ilgi çekici, en güzel yeni isimleri erkek çocuklarına vermek için birbirinden güzel isimler bulunuyor. Duyulmamış, zor bulunan unisex en güzel erkek ve kız isimleri için “Keşfedilmemiş İsimler” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 •  A Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

A Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

Abad :  Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.

Acahan :  Güçlü kuvvetli kişi

Acatay :  Güçlü tay

Aclan :  Yerinde duramayan, aceleci.

Acunalp :  Dünyaca tanınmış yiğit.

Adar :  Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

Adin :  Cennet

Adiyan :  Bervari ilçesi halkından kabile.

Affan :  Kendini kötülüklerden uzak tutan

Afif :  Temiz, namuslu.

Ahen :  Demir gibi sert.

Ahıska :  Gürcistan’da bir kent.

Ahter :  Yıldız.

Ahves :  Cesur, kahraman, yiğit.

Akalp :  Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

Akam :  Etki, sonuç, vargı.

Akan :  Akıp gitmekte olan

Akatay :  Temiz ve herkesçe bilinen kimse

Akay :  Dolunay, ayın ondördü.

Akbaran :  Ak güç

Akbaş :  Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

Akbatu :  Yiğit erkek

Akbulut :  Beyaz bulut

Akdur :  Akıp git ve dur, akıp dur

Aker :  Dürüst, er kişi.

Akhan :  Ak soylu han

Akmeriç :  Duru akan Meriç.

Aktan :  Aydınlık sabah manasındadır. Güneşin ağırma vakti.

Aktunç :  Beyaz tunç.

Akyel :  Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

Alaner :  Alan eri, meydan yiğidi

Alatan :  Seher vakti rengi.

Alataş :  Karışık renkli taşlar

Alatay :  Karışık renkli tay.

Alçin :  Kızıl ve parlak renkli küçük bir kuş.

Aldemir :  Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir.

Alen :  Ermenice kökenlidir. Saygınlık başarı anlamlarında

 • B Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

B Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

Babaç :  Azameti olan, gösterişli.

Badak :  Ufak tefek, ufak yapılı

Badakalp :  Ufak tefek yiğit

Badi :  Rüzgarla ilgili

Bafun :  Tunç.

Bagatur :  Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

Bagay :  Afacan, yaramaz.

Bager :  Karla birlikte esen şiddetli rüzgar, fırtına

Bağatur :  Yiğit, kahraman, cesur.

Bağışhan :  Hükmeden bağışlayıcı.

Bahai :  Samimi toplum ilişkisi kuran.Toplumun bir parçası olan.

Bahra :  Eski bir sınır kalesi

Bahşı :  Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim.

Bakanay :  Açık, ortada. 2. Gökyüzünde duran ay.

Bakırhan :  Bakır gibi işe yarayan hükümdar.

Baksı :  Bilgin, öğretmen. 2. Saz şairi, âşık. 3. Hekim. bk. Bahşı

Bakur :  Kuzey.

Balabey :  iri cüsseli ve saygı duyulan kişi.

Balay :  Ay yüzlü

Balaz :  Ağaç, sürgün.

Balbal :  Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.

Balbay :  Bal-bay.

Balbey :  iyiliksever, hoşgörülü, saygın ve sevecen kişi.

Balcan :  Bal gibi sevimli ve tatlı olan.

Baldaş :  Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert

Baldemir :  Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında

Baler :  Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit

Balhan :  Bal gibi tatlı yöneten.

Balı :  Büyük kardeş. 2. Sevgi gösterilen kimse. 3. Veli, ermiş.

Balıbaş :  Ermiş kimse.

Balıbey :  Değer verilen olgun bey.

Balk :  Şimşek. 2. Parıltı, parlayış.

Balkır :  Işıl ışıl parıldar, ışık saçar

Balkırtan :  Tan ışığı.

Balkış :  Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında.

Balkoç :  Bal gibi tatlı ve sevimli yiğit.

Balla :  şimşek, ışık, parlayış.

Balsan :  Sevecen ve hoşgörülü hükümdar anlamında.

Baltaş :  Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert

Bangu :  Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı

Barak :  Akıllı kişi, şaşkın

Baray :  Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz.

Barayı :  Öncesi, başlangıcı olmayan.

Barbaros :  Büyük denizci, kırmızı sakal

Barça :  Hükümdar

Barçın :  İpekli bir kumaş.

 • D Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek İsimleri ;

B Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

Dadak :  Büyük kardeş, ağabey. 2. Bebek. 3. Bir yiyeceğin tadına bakmak için yenilen parçası, tadımlık. 4. Şeker, akide şekeri.

Dadaloğlu :  19. yy. da yaşamış. Anadolu halk Ozanı.

Dağardı :  Dağın sırt kısmı, arkası

Dai :  Dua eden, duacı. 2. Davet eden, çağıran.

Dalan :  Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

Dalay :  Deniz. Dal gibi ince Ay gibi güzel.

Dalayer :  Deniz adamı.

Dalbaş :  Koruyucu.

Dalboğa :  Koruyucu yürekli kimse.

Dalkoç :  Koruyucu, arka çıkıcı kimse.

Dalokay :  Çokça beğenilen

Dalsar :  Saldır ve sar, saldır ve kuşat

Damra :  Peygamber efendimizin sütkardeşinin adı.

Danyal :  Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi.

Daraş :  Kartal.

Darcan :  Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

Dare :  Yoldaş, arkadaş.

 • E – F Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

E – F Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

Ebecen :  Akıllı çocuk.

Ebrak :  Çok parlak olan.

Ecemiş :  Çok bilmiş.

Ecer :  Güzel, yeni.

Ecir :  Güzel işler karşılığında alınan mükafattır

Ecvet :  Mükemmel. 2. Eli açık olan.

Edayi :  Dua eden.

Edhem :  Karayağız at.

Edra :  Vücudu beyaz, başı siyah at.

Efnan :  Türler, çeşitler.

Efrahim :  Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin’de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu.

Efran :  Sevinçli, mesut, neşeli kimsedir.

Efsane :  Kulaktan kulağa yayılan öyküdür.

 • K – L Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

K – L Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

Kadagan :  Buyruk, emir.

Kadem :  Adım, ölçü. 2. Uğur.

Kafar :  Batırıcı, kahreden.

Kahhar :  Kahreden, üzen manasındadır. Allah’ın esmalarındandır.

Kahra :  Yeraltı. Büyük taşlık yer. Bir diğer anlamı da hayvan yiyeceğidir.

Kaim :  Birinin yerine geçen. 2. Bir işte sebat eden, direnen. 3. Ayakta duran.

Kakınç :  Öfke, kızgınlık, sitem. 2. Vurma, vuruş. 3. Harekete geçiş, ayağa kalkış.

Kalagay :  Al, kırmızı renk.

Kalgay :  İzci başı.

Kalmuk :  Göz kapağı. 2. Tüylü yün kumaş. 3. Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı.

Kamar :  Hekim, doktor.

Kamet :  Endam.

Kamran :  Mutlu, muzaffer, isteğine kavuşmuş olan

Kanbore :  Kahraman.

Kaner :  Soyu yiğit olan, er olan kimsedir.

Kanık :  Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkar. 2. Tok gözlü.

Kansu :  Soyu su gibi saf ve temiz olan manasındadır.

Kapkın :  Uygun, düzenli anlamındadır.

Karamuk :  Böğürtlen.

Karan :  Kahraman yürekli ve diğer anlam olarak karanlık demektir.

Kardani :  Eylem.

Kardelen :  Karda yaşayabilen çiçek

Karer :  Yağız yiğit

Kargın :  Kabarmış su, eriyen karların oluşturduğu akarsudur.

Karhan :  Karların hükümdarı anlamındadır.

Karık :  Bağ ve bahçelerde sebze ekmek için ayrılan bölümler. 2. Karışık, karışmış.

Karmen :  Parlak kırmızı.

Kasal :  Kibir, gurur, övünme.

 • M – N Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri:

M – N Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri:

Maarif :  Bilgi, kültür.

Mağrip :  Batı. 2. Akşam.

Mağrur :  Gururlu.

Mahabat :  Mehebat, eski İran’da tanınmış bir peygamber.

Mahbup :  Sevilen, sevilmiş, sevgili.

Mahra :  Değerli kimse.

Mahser :  Huy, özellik

Mahsun :  Güçlü, güçlendirilmiş

Mahsut :  Biçilmiş ekin.

Mahur :  Klasik Türk müziğinde bir makam.

Mahya :  Ramazan ayında camilere ışıkla yazılan yazı, resim.

Makal :  Söz, kelam. 2. Söyleyiş,

Maksud :  Amaç, gaye, maksat

Maksum :  Taksim edilen, bölünmüş.

Maksur :  Kısaltılmış. 2. alıkonulmuş. 3. Elinde olmadan zoraki.

Mançer :  Yabani kiraz ağacı.

Mançu :  Kuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan.

Mangalay :  Alın. 2. Binici, süvari.

Manuk :  Delikanlı, küçük

Mardik :  Mücadele eden

Maruf :  Herkesçe bilinen ve tanınan kişi, ünlü

Maşide :  Şan ve şeref sahibi anlamındadır

Matlup :  İstenilen, aranılan, talep edilen şey.

Matuk :  Özgürlüğü bağışlanmış.

Mebruk :  Kutlamaya değer kimse.

Mebrur :  Hayırlı, beğenilmiş, makbul.

Mebus :  Gönderilmiş, yollanmış. 2. Milletvekili. 3. Öldükten sonra diriltilmiş olan.

Mecdi :  Büyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili.

Mecdut :  Talihi açık, mutlu, şanslı kimse.

Medayin :  Şehirler, kentler.

Mefhar :  Övünme. 2. Övünmeyi gerektiren şey.

Mehay :  Sevgini ölümsüzlüğü.

Mehcur :  Ayrı, uzak.

Mehip :  Heybetli, azametli. 2. Aslan.

Mekin :  Nüfuz sahibi, oturup yerleşen.

Mekki :  Mekkeli. 2. Mekke´yle ilgili.

 • O – Ö Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek İsimleri:

O – Ö Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek İsimleri:

Obuz :  Su gözesi, göze kaynak

Oflaz :  Güzel, iyi, sevilen

Oflazer :  Yakışıklı. 2. Cesur, yiğit.

Ogan :  Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş

Oganalp :  Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

Oganer :  Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit.

Ogansoy :  Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

Ogeday :  Akıllı, zeki.

Oğan :  Tanrı.

Oğanalp :  Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü

Oğaner :  İlahi gücü olan.

Oğansoy :  İlahi bir güce sahip soydan gelen.

Oğantürk :  İlahi bir güce sahip Türk.

Oğanverdi :  “Allah bağışladı” anlamında kullanılan bir ad.

Oğur :  İçten dost, samimi

Okat :  Ok atan, savaşcı.

Okcan :  Ok gibi doğru can

Okçun :  Uzak, ilerde, uzaklaşmış.

Oker :  Hızlı ve kuvvetli.

Oksar :  Okları hazırlayan.

Okuş :  Akıl, zeka, mantıklılık.

Olca :  Savaş ganimeti.

Olçum :  Bilgiçlik taslayan.

Olçun :  Becerikli

Oldaç :  Şişman, iri yapılı.

Oldağ :  Dağ gibi yüksek ol.

Older :  Dindar, sofu.

Olgu :  Gerçekte var ol

Olgun :  Yetişmiş, bilgili

Olgunay :  Dolunay durumundaki ay

Olgunel :  İyi el.

Olguner :  Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

Olguntürk :  İyi yetişmiş Türk.

Olpak :  Her zaman temiz, dürüst olan.

Olperest :  Dinine sıkıca bağlı kimse, dindar, dinini çok seven.

Olsan :  Ad ol, san ol

Oltan :  Şafak ol, tan ol

Oltun :  Saygı gösterilen ol, saygın ol

 • S – Ş Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek Bebek İsimleri:

S – Ş Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek Bebek İsimleri:

Safir :  Mavi renkli, değerli bir taş.

Safter :  Düşman saflarını yaran yiğit.

Sağhan :  İyi kağan / Sağın saygıdeğer, kutsal kimse / Hekim, Doktor / Kazak hakanlarının ünlülerinden biri

Sahir :  Gece uyumayan.

Sara :  Dertsizlik, rahatlık. 2. Berraklık ve saflık.

Sargan :  Verimsiz arazide biten ot.

Sargın :  İçten yürekten.

Sarim :  Keskin.

Satvet :  Atılma, hücum etme, saldırma.

Sayraç :  Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü

Seffah :  Güzel söz söyleyen hatip / Cömert, eli açık

Sehran :  Geceleri uyumayan, uykusuzluk çeken.

Selhan :  Haberci.

Semir :  Dost, arkadaş. 2. Nitelikli 3. Yamaç, dağ silsilesi

Senan :  Parlak, ışıklı

Senih :  Eli açık cömert 2. Süs, bezek, inci

Serad :  Adı lider olan.

Serezad :  Serbest, hür. 2. Derdi olmayan, rahat ve huzurlu.

Serhas :  Dikenli bitki.

Serhun :  Asil kan, soylu kan.

Serkut :  Mutlu, şanslı insan

Sernerm :  Uysal, yumuşak başlı.

Serok :  Başkan, şef, yönetici.

Sertuğ :  Baştacı edilen.

Somel :  Güçlü el.

Sona :  Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk

Suavi :  Herkesin işine koşan yardım eden kişi

Suay :  Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı

Şadi :  Sevinç, neşe, mutluluk

Şahab :  Ateş, alev parçası

Şahat :  Güçlü, güzel cins at, atların şahı.

Şenalp :  Neşeli yiğit, şen yiğit

Şerzan :  Savaşı bilen

Şipal :  Kahraman.

Şiraz :  Türk müziğinde eski bir makam

 • T Harfi ile Başlayan Duyulmamış İsimler:

T Harfi ile Başlayan Duyulmamış İsimler:

Taçkın :  Gurur

Talas :  Rüzgârın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga

Talaz :  Dalga, kasırga

Talu :  İyi, güzel, seçilmiş, seçkin

Taluy :  Deniz, büyük nehir. 2. Çok, fazla.

Tamal :  “Bütünüyle ele geçir” anlamında kullanılan bir ad..

Tamay :  Dolunay.

Tanaçan :  Şafak gibi açılan, aydınlatan

Tanalp :  Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanay :  Şafaktaki ay

Taran :  Tarla, geniş toprak, geniş yer

Tardu :  Armağan, hediye

Tercan :  Delikanlı.

Toper :  Güçlü, yiğit.

Toran :  Genç irisi.

Torcan :  Utangaç.

Torel :  Gururlu kimse.

Torgay :  Serçe, tarla kuşu.

Torkal :  Mütevazi

Torkan :  Mütevazi bir soydan gelen.

Toyka :  Kalın sopa.

Tuğalp :  Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit

Tuğberk :  Göklerin hâkimi

Tuğsan :  Tuğuyla ünlü olmuş kimse

Tuğsel :  Başarıları dilden dile dolaşan.

Tunçtan :  Altedilmesi imkansız olan.

Tunga :  Güçlü, yiğit, rütbe

Tural :  Yaşamak

Turalp :  Genç yiğit.

Tümerk :  Güçlü, kuvvetli.

Türkalp :  Yiğit Türk

 • U – Ü Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri:

U – Ü Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri:

Ugan :  Yüce, güçlü, kuvvetli

Ulaçhan :  Hükümdarlığın sınırı.

Ulunay :  Yüce ay, büyük ay

Unan :  Bağlılık.

Unat :  Akıllı, ergin.

Ural :  Asya’da bir sıra dağ

Uralp :  Yiğit.

Uraltan :  Kızıllık.

Uraltay :  Gençlik.

Usalp :  Akıllı yiğit.

Utkan :  Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utman :  Şerefli.

Uygan :  Uyumlu.

Uzalp :  Becerikli yiğit

Uztan :  Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.

Uztürk :  Becerikli Türk

Ülfer : Büyük su, ırmak.

Ülhan : Davranışı iyi olan hükümdar.

Ülmen : Denizci.

Üner : Ünlü yiğit

Ünhan : Ün salmış hükümdar.

Üstay : Yüksek ay.

 • V Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

V Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri :

Vaha :  Çöl ortasında sulak ve yeşillik yer

Vahdi :  Bir ve tek olmayla ilgili

Vassaf :  Nitelendiren, tanımlayan.

Vedayi :  Emanet olarak bırakılan.

Vedi :  Başkasının malını saklamakla görevli kimse.

Vedid :  Sevgisi çok olan, dost.

Vera :  Günah ve haramdan kaçmak için şüpheli şeylerden uzaklaşma, takva.

Visam :  Damga, nişan, işaret.

Viyan :  İstek, arzu.

Vuska :  Çok sağlam kuvvetli.

 • Z Harfi ile Başlayan Duyulmamış Erkek Bebek İsimleri:

Z Harfi ile Başlayan Duyulmamış Erkek Bebek İsimleri:

Zade :  Evlat, oğul. 2. Doğmuş.

Zafir :  Zafer kazanan, üstün gelen.

Zağnos :  Bir tür doğan kuşu.

Zahid :  Dinen yasak olan şeylerden sakınan

Zahit :  Dini yasaklardan kaçan

Zait :  Çoğalan. artıran.

Zaki :  Saf, katışıksız, temiz, pak.

Zerak :  Mavi, gök renkli

Zeynur :  Aydınlık.

Zeyyat :  Zeytinyağcı.

Zişan :  Şanlı, şöhretli, şerefli.

Zuhur :  Görünme, baş gösterme.

Zürap :  Toprağa atılan tohumun yeşermesi

Zürriyet :  Soy, bir soydan gelenler

Kategoriler
Etiketler
Yazıyı Beğendiyseniz Paylaşın

Yorumlar