Kabir ziyareti duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur? Mezara çiçek ekmek…

Kabir ziyareti duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur? Mezara çiçek ekmek…


Yakınlarınızın kabirleri başında okuyabileceğiniz dualarla ilgili yeteri kadar malumat sahibi değilseniz, Peygamber Efendimiz (SAV)'in ...

Yakınlarınızın kabirleri başında okuyabileceğiniz dualarla ilgili yeteri kadar malumat sahibi değilseniz, Peygamber Efendimiz (SAV)’in tavsiyelerine münasip olarak hazırladığımız kabir dua tavsiyelerini ruhlarına ikram edebilirsiniz. Evet halk arasında epeyce yaygın olan mezara çiçek ekme adeti günah mı? Mezarlığa çiçek neden ekilir? Mezarlıkta hangi duaları okumak daha faziletli? Kabir ziyaretleri nasıl yapılmalı? Kabir azabı gerçekte var mı? Kabir azabı önleyici dualar…

Ebû Hüreyre (r.a)’un rivayetlerine nazaran Peygamber Efendimiz (SAV), mevtten bahseden bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Zevkleri bıçak üzere keseni -ölümü- çok hatırlayın!”Tirmizî, Zühd 4. Başkaca bk. Nesâî, Cenâiz 3; İbni Mâce, Zühd 31. Buradan da anlayabileceğimiz üzere günlük yaşantımızda koşuşturmamız ne kadar çok olursa olsun vefatın eninde ahir bizi yakalayacağı ve hiçbir formda kaçışın olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Böylece kendimizi düzeltebilir ve ahiret saadetine nail olabilmek için gayretler sarf edebiliriz. Vefatı hatırdan çıkarmamak için fani yerkürenin gönül oyalayıcı nefsani şeylerden uzak durmak ve bu gösterişli hayata aldanmamak gerekir. Hangi makamda olursak olalım yoksulun de zenginin de, sıkın de berbatın de gideceği tek bir konum olan kabirleri sık sık ziyaret ederek mevti hatırlayabiliriz. Evvelden ”Cahiliye Dönemi” adetlerinin uygulandığı vakitlerde Araplar, geniş ve büyük bir kabile olduklarını birbirlerine göstermek için ölülerinin sayılarıyla övünür, kahramanlıkları için de göğüslerini yırtarcasına bağıra çağıra feryat figan ederlerdi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (SAV), o devirlerde kabir ziyaretlerini bir müddetlik yasaklamıştı. Günümüzde bu türlü bir durum laf konusu olmadığından ötürü kabir ziyaretlerinin yapılabileceği velev hayatını kaybetmiş olan yakınlarımızın ruhlarına armağan etmek için okuyabileceğimiz müddetler ve affolunmaları için edeceğimiz dualarla Peygamber Efendimiz (SAV)’in sünnetini de mekanına getirmiş oluruz. Pekala bunun için kabir ziyaretinde nelere dikkat etmeliyiz? Kabir duası nedir, mezar başında hangi dualar okunur? Meyyit kimsenin ruhu için hangi dualar tavsiye edilir? Mezara çiçek ekmek günah mıdır? Peygamber Efendimiz SAV’in kabir ziyaretlerinde dikkat ettiği hususlar…

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR NELER? MEZAR BAŞINDA HANGİ DUALAR EDİLMELİ?

Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Yasin, Kur’ân’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz.” (Müsned, V/26) hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ölmüş bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan bir tanesi de Yasindir.

Büreyde (r.a) rivayetine nazaran Efendimiz (SAV), Ashab-ı kirama, kabristanı ziyaret için gittiklerinde şu duayı okumalarını tavsiye etmiştir:

Aslı: Müslim, Cenâiz 104. Ayrıyeten bk. Nesâî, Cenâiz 103; İbni Mâce, Cenâiz 36.

Ebu Hüreyre (r.a)’un rivayetine nazaran Efendimiz SAV, kabir ziyaretinde okunabilir dualar için şöyle buyurmuştur:

“Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik (şanı yüce) bir vade vardır. Bu vade (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu vade Tebarekellezi bi-Yedihi’l’Mülk’dür.”

Kökü: Ebu Davud, Salat 327, (1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 9, (2893).

KABİR AZABINDAN KORUNMAK İÇİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA

Abdullah İbni Abbas (r.a) şöyle anlatıyor:

Peygamber Efendimiz (SAV)’in ashabından biri, kabrin olduğunu bilmediği bir bölgeye çadır kurdu. Birden Mülk Vadesini okuyan bir adamın kabri çıktı. Bunun üzerine o sahabe, Efendimiz’e gelerek:

−‘Ya Resulallah! Çadırımı kurdum lakin orantının bir kabir olduğunu bilmiyordum. Birden Mülk Müddetini okuyan bir adamın kabri çıktı. Velev kabirden çıkan adam, Mülk Müddetini sonuna kadar okudu!’

Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

−“Mülk Vadesi, (kişiye azap edilmesine) manidir!” Tirmizi 3051, Tergib ve Terhib 3/316.

KABİR AZABI VAR MIDIR? PEYGAMBERİMİZ’DEN KABİR AZABINI HAFİFLETME…

Diyaneti köklerde geçen rivayetlere nazaran, Peygamber Efendimiz (SAV), mezarlıktan geçerken, iki mezardaki meyyitin kimi küçük şeylerden ötürü azap gördüğünü söyledi. Bu iki mezardaki ölülerden biri yaşarken laf taşıyıcılık yaptığı, gayrısının de idrardan sakınmadığı öne sürülmüştür. Bunun üzerine Efendimiz (SAV), yaş bir kolu ortadan ayırıp ve kesimleri iki kabre birer birer dikmiştir. Ashabtan biri, Efendimiz’e neden bu türlü yaptığını sorduğunda; “Bu iki kol kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur.”buyurmuşlardır. (Buhârî, Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26)

MEZARA ÇİÇEK YA DA AĞAÇ DİKMEK GÜNAH MI? MEZAR ÇİÇEĞİNİN YARARI VAR MI?

Mezarlığa ekilecek olan çiçeğin ya da birtakım bitkilerin kabir azabını hafiflettiğine yönelik birtakım rivayetler mevcuttur. Dikilen ağaç ya da çiçeğin yaptıkları zikirler ve ondan yararlanan canlıların sevapları kabrin altında yatan kimsenin defterine yazıldığı inanılır. Rastgele bir bitki ismi öne sürülmese de ekilecek olan bitkinin uzun ömürlü ve meyveli olması daha uygundur.

Ama Hristiyanların yaptığı üzere kabre çelenk götürmek son aşama yanlış bir davranıştır!

KABİR ZİYARETİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Günümüzdeki cahil kişiler tarafından yayılmış batıl inançlardan biri olan çaput bağlama, para koyma, mum yakma ya da taş yapıştırma üzere adetlerden muhakkak uzak durmak gerekir.

Allah dostu olan alimleri ya da peygamber dostları üzere salih kimselerin kabrini ziyaret ederken Kabe’yi tavaf eder üzere etrafında dönmek sahih değildir. Her ne kadar bilinçsizce de yapılsa dikkat etmek gerekir.

Kabre el sürmek, öpmek üzere davranışlar iman bakımından riske girmeye sebep olabilecek hareketlerdir dikkat edilmelidir.

Kategoriler
Etiketler
Yazıyı Beğendiyseniz Paylaşın

Yorumlar

Wordpress (0)