Kabe örtüsünün özellikleri neler? İlk defa kim tarafından örtüldü?

Kabe örtüsünün özellikleri neler? İlk defa kim tarafından örtüldü?

Allah (c.c)'un evi olan Kabe ile ilgili merak ettiklerinizi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. İslam alemine göre çok büyük bir değeri ve ...

Allah (c.c)’un evi olan Kabe ile ilgili merak ettiklerinizi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. İslam alemine göre çok büyük bir değeri ve kıymeti olan Kabe’nin örtüsü ne zaman değiştirilir? Kabe örtüsünün özellikleri neler? Kabe ilk defa kim tarafında örtüldü? Kabe örtüsünün maliyeti ne kadar? ‘Yasemin.com’ ekibi olarak sizler için tüm bu soruların yanıtlarını araştırdık. İşte kutsal mabet ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Beytullah yani (Allah’ın evi) olarak nitelendirdiğimiz Kabe-i Muazzama, İslam aleminde Müslüman kimselerin namaz ibadetini gerçekleştirirken ki ilk ve tek kıblesidir. Allah (c.c)’un Kuran-ı Kerim’deki Alak Suresinde buyurduğu”…Secde et ve yaklaş!”ayeti namaz ibadetinin olması gereken istikametini bizlere göstermektedir. Hz. Adem (a.s) zamanından itibaren çok kıymetli ve değerli bir mabed olduğu ve hac ibadetini gerçekleştirmekte mükellef sayılan müminler için onu haccetmenin farz olduğu Kuran-ı Kerim’deki pek çok ayette geçmektedir. Örneğin; ‘Orada ibret alınacak alâmetler vardır; (aynı zamanda Hazret-i) İbrâhim’in makâmı (oradadır). Kim oraya girerse, Hakk’ın gölgesinde emîn bir kişi olur. Oranın yoluna gücü yetenlere, (Allâh rızâsı için) «Beytullâh»ı haccetmesi, Allâh’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır (farzdır). İnkâr edenler de bilsinler ki, Allâh bütün âlemlerden müstağnîdir.” (Âl-i İmrân, 96-97)

HZ. ADEM (A.S)’IN BEYTULLAHI TAVAF ETMESİ

TIKLA OKU: Mekke ve Medine’deki kutsal yerler ve anlamları

Allah’ın Evi’nin yani Kâbe’nin inşa edilmesi ile ilgili bilinen rivâyetlere göre, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva validemiz, Allah (c.c) tarafından cennetten çıkarıldıkları zaman yeryzüzünde bir araya gelirler ve beraber batıya doğru yürüyüp Kâbe’nin olduğu yere gelirler. Bu sırada Hz. Adem (a.s) şükretmek için ibadet etmek ister, cennetteyken çevresinde tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun yeniden kendisine verilmesini temenni eder.

Hz. Adem (a.s), onun etrafında tavaf ederek Allâh’a ibadet eder. Hz. Şit (a.s) zamanında kaybolan bu sütunun yerinde siyah taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit, taştan ve 4 köşeli bina yapıp o taşı binanın köşesine yerleştirir.Bu taşa günümüzdeHacerü-l Esved taşı denilmektedir. ( Hacerü-l Esved taşının özellikleri için tıklayın)

Daha sonra Nûh Tûfânı’nda bu bina, kumlar altında gizli kalır. Hz. İbrahim (a.s) Allah (c.c)’un emriyle Kâbe’nin bulunduğu yere gider, oğlu ve annesiyle beraber orada iskân eder. Sonra Hz. İsmail (a.s), Allâh’ın emri ile Kâbe’nin bulunduğu yeri kazar. Gizli kalan bina açığa çıkar ve o temellerin üzerine Kâbe-i Muazzama’yı inşâ eder.

Hz. İbrahim (a.s), Allah’ın emri ile Kabe’yi tamamlayınca şöyle dua eder:

“…Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap! Halkından Allâh’a ve âhiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır!..” (el-Bakara, 126)

Kiswa’ ismi verilen Kabe’nin örtüsünde 670 kg. saf ipek, ayetlerin nakış ipliğinde ise 120 kg. altın ve gümüş kullanılıyor. Toplamda 720 kg. boyadan ibaret olan örtünün tamamlanması için 240 işçi 1 sene boyunca çalışıyor.

TIKLA OKU: Hac ve Umre nasıl yapılır? Arasındaki farklar…

KUTSAL MABEDİN ÖRTÜSÜ 5,8 MİLYON DOLAR

Genişliği 11 metre, boyu ise 13 metre olan Kabe örtüsü 16 adet parçadan oluşuyor. Kabe kapısının örtüsü için ise 5 adet parça gerekiyor.Her sene 22 milyon değerinde maliyeti olan kutsal yapıdan artan örtüler önemli kişilere ve müzelere parçalar halinde aktarılıyor.

KABE’NİN ÖRTÜSÜNÜ İLK KİM ÖRTTÜ?

Al-Azraki dedesinin verdiği bilgilere göre İbn Hişam, Resulallah’ın “Tubba’yı kötülemeyin, o ilk defa Kâbe’yi örttü“ hadisini bildirmiş.
Al- Askalani’ye ait olan ‘Fath-al-Bari’ eserinde “Tubba Kâbe’yi ilk defa vasail ile örten kişidir.”  Devamında ise: “Bazı alimlerimiz İsmail’in ilk defa Kâbe’yi örttüğünü söylemişlerdir” notu eklenmiştir..

Tarihi bilgiler doğrultusunda Hz. İsmail’in  ilk defa, Adnan’ın ikinci defa, Tubba‘nın ise üçüncü defa Kâbe’yi örttüğünü biliniyor.

TIKLA OKU: Kutsal topraklara giderken nasıl giyinilmeli? Hac ve Umre kıyafetleri

KABE ÖRTÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Her sene Kurban Bayramı’nın ilk gününde değiştirilen Kabe örtüsü, İslamiyetten önce kral ve halkı tarafından örtülüyordu. Kutsal mabedin örtüsü, Abbasi döneminden bugüne kadar hep siyah renk olmuştur. Halife Mehdi, örtünün zarar görmemesi için tek bir kat elbise haricinde bir şey konmamasını istemişti.

O dönemden beri Kabe, Kurban Bayramının sabahında siyah ipekten yapılmış, altın ve gümüş işlemelerinden oluşan örtüyle değiştirilmektedir.

Kategoriler
Etiketler
Yazıyı Beğendiyseniz Paylaşın

Yorumlar