Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar ve esmaül hüsna zikirleri

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar ve esmaül hüsna zikirleri


Hamilelik devrinde ahlaklı ve salih bir evlat yetiştirmek için yapılması tavsiye edilen Esmaül hüsna zikirleri ile okunması gereken duaları ...

Hamilelik devrinde ahlaklı ve salih bir evlat yetiştirmek için yapılması tavsiye edilen Esmaül hüsna zikirleri ile okunması gereken duaları sizler için derledik. Pekala hamilelikte doğacak yavru için hangi dualar okunabilir? Bebeğin sağlıklı doğması için hangi dua okunur? Hamilelikte yapılması tavsiye edilen tesbihler ve vadeler…

Yavrusunun ilerleyen devirlerinde ahlaklı ve karakter sahibi bir kişi olması için ana adayının bebeğini yerküreye getirmeden evvel yapılması tavsiye edilen birtakım şeyler vardır. Ahlakıyla, huyuyla, davranışlarıyla özcesi her manada topluluğa örnek olacak kişiliğiyle bir yavru yerküreye getirmek isteyen bayanlar, hamilelik devrinde güzel bir evlat için Allah’a bol bol dua etmelidir. Yapılan araştırmalardan elde edilen haberlere, hamilelik periyodunda sesli bir biçimde dinlenen müziğin bebek üzerinde sakinleştirici bir işlevi vardır. Sizde daha ana karnındayken bebeğinizin Kuran ahlakı ile büyüyüp yetişmesini istiyorsanız, tıpkı müzikte olduğu üzere yüksek sesle Kuran-ı Kerim dinleyerek bebeğinizin ruhuna işlemesine yardımcı olabilirsiniz. Eksperlerin bu bahisle ilgili belirttiği bir vesair görüş ise yavruya kazandırılması istenen şeyin ne kadar erken periyotta verilirse onu o kadar süratli başaracağı görülmüştür.

Ana adaylarının 9 ay boyunca yapması tavsiye edilen durumlar…

1- Abdestsiz durmamaya ihtimam göstermek (Özellikle de yemek yerken)

2- Hamilelikte sağlıklı ve sahih bir beslenme programı hazırlamak.

3- Günahlardan olabildiğince uzak durmaya çalışmak

4- Iyi ameller işlemeye uğraş göstermek

5- Gereksiz agresif hareketlerden kaçınmak, ebediyen müspet olmak.

6- Kuran-ı Kerim dinlemeye okumaya çalışmak

7- Hamilelik devri boyunca en azından 1 seferlik hatim yapmak

8- Namazlardan sonra bol bol dua etmek ve estağfurullah çekmek

9- Bebek hareketli olduğu vakit ana adayı elini o yere koyup salavat ile ihlas mühleti okumak

10- Evlat için iyi ve meali hoş olan bir isim düşünmek

HAMİLELİK PERIYODUNDA BEBEK İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR

Rivayetlere nazaran, 70 bin “Subhanellahi ve bihamdihi” okunursa yavru salih olur, birinci dört ay içinde okunması tavsiye edilir. Araf vadesinin 189. ayeti farz namazlardan sonra okunabilir. Şık ahlaklı olması için her gün Enbiya vadesi okunabilir. Yeniden güzel bir evlat için günde 1 sefer Yasin-i şerif okunabilir. Günlük olarak 1 kez Meryem, İbrahim ve Al-i İmran vadesi okunabilir. Ayrıyeten tesbih olarak 70 bin kelime-i tevhid okunabilir.

HAMİLELİKTE HAFTA HAFTA ÇEKİLMESİ TAVSİYE EDİLEN TESBİHLER

(ESMAÜL HÜSNA)

5. Hafta: el-Muhyî, el-Habîr
6. Hafta: el- Bâri, el- Velî, el- Vâlî
7. Hafta: el- Mü’min , el-Mâni
8. Hafta: el-Mübdi, el- Musavvir
9. Hafta: eş- Şâfi, el-Şekûr
10. Hafta: el- Bâkî, el-Müyessir
11. Hafta: es-Semî, el- Adl
12. Hafta: el-Hâlik, el- Hallâk, el- Fâlik
13. Hafta: en-Nâsır, el-Müsteân
14. Hafta: el-Bedî, el-Muhsin
15. Hafta: el-Mütekebbir, el- Kuddûs,
16. Hafta: el-Celîl, Zü’l ululuğu ve’l ikrâm, el- Muktedir, el- Melîk
17. Hafta: el-Hafîz, el –Vâris
18. Hafta: el- Hakîm, el-Hakem
19. Hafta: es- Sâni, el-Vâsi
20. Hafta: el- Cemîl, el-Cebbâr
21. Hafta: el-Kaviyy, el-Vehhâb
22. Hafta: el-Müneccî, el-Mucîb
23. Hafta: el- Câmi,el-Kâim
24. Hafta: el-Mukaddim,el-Muahhir,, el-Kâfî
25. Hafta: el-Halîm,el-Alîm, Allâmü’l-guyûb
26. Hafta: el-Basîr,es-Zâhir,el-Bâtın
27. Hafta: er-Rakîb, es-Selâm
28. Hafta: Rabbü’l-âlemîn, el-Müheymin
29. Hafta: es-Samed, el-Mükevvin
30. Hafta: el-Kâdir,el-Afüvv,el- Gafûr
31. Hafta: el-Mukît,el-Muhît, el-Mümid
32. Hafta: er-Rabb,en-Nâfi,ed-Dârr
33. Hafta: el-Latîf,el-Berr,el-Mâcid,el-Metîn
34. Hafta: el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy
35. Hafta: er-Rahîm,er-Raûf,el-Vedûd
36. Hafta: el-Hayy, el-Kayyûm
37. Hafta: el-Azîz,el-Kerîm
38. Hafta: el-Vekîl, Zü’l-eman
39. Hafta: er-Rezzâk,er-Rahmân, el-Bâsıt
40. hafta: el-Vâcid, el-Fettâh

GEBELER SAĞLIKLI BEBEĞİN DOĞMASI NASIL DUA EDEBİLİR?

Refî kitabımız olan Kuran-ı Kerim’i sadece okumak ehil olmaz iken tıpkı hengamda okuduklarımızı anlamalı, idrak etmeli ve olabildiğince hayatımıza geçirmeye çalışmalıyız. Velev hamilelik öncesinde velev hamilelikte olsun Allah’ın Kuran-ı Kerimde bizlere bahsettiği hususlara, yapmamızı istediği buyruklara uyup sakınmamız gereken günahlardan uzak durmaya çaba etmemiz gerekir. Hamilelik devrinde ise bu doğrultuda hareket ederek sağlıklı bir evlat yerküreye getirmek için şu hallerde dualar edilebilir:

Saffât Vadesi 100. ayeti ve meali:

“Rabbi heb lî mines sâlihîn(sâlihîne).”

Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.

Âl-i İmran Müddeti 38. ayeti ve meali:

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından arı bir nesil bahşet. Elbet sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Furkan Vadesi 74. ayeti ve meali:

“Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve evlatlarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara lider eyle” diyenlerdir.

Kategoriler
Etiketler
Yazıyı Beğendiyseniz Paylaşın

Yorumlar